SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD CRES

5.

Na temelju članka 14. st. 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (»Narodne novine« br. 26/11, 12/12, 48/ 13 i 57/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 2. Ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG
INTERESA ZA GRAD CRES

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Članak 2.

Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva u kojima Grad Cres ima udjele u vlasništvu te ustanove kojima je Grad Cres osnivač i koje su od posebnog interesa za Grad Cres.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka su:

1.Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

2.Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Cres, Turion 20/A

3.OTRA d.o.o., otočna razvojna agencija, Cres, Creskog statuta 15

4.Dječji vrtić Girice, Cres, Šetalište 20. travnja 54

5.Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića, Cres, Trg sv. Frane 8

6.Creski muzej, Cres, Ribarska 7

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres »Službene novine« PGŽ br. 43/13.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/16-1/3

Ur. broj: 2213/02-01-16-2

Cres, 2. ožujka 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10002&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr