SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

21.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA:022-04/04-03/3, URBROJ:2170/ 01-92-01-04-6 od 12. 2. 2004. i KLASA:022-04/09-07-28, URBROJ:2170/1-05-01/6-09-4 od 14. 12. 2009.), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 15. veljače 2016. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli priznanja Mirjani Diminić, predsjednici
Njemačko-hrvatske zajednice iz grada Karlsruhe-a,
SR Njemačka

I.

Mirjana Diminić, predsjednici Njemačko-hrvatske zajednice iz grada Karlsruhe-a, SR Njemačka, dodjeljuje se priznanje Primorsko-goranske županije za izniman doprinos na području humanitarnog rada.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/16-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-16

Rijeka, 15. veljače 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr