SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2016. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14, 42/14 i 24/15) predviđeno je ukupno 13 radnih mjesta.

Sistematizirana radna mjesta su popunjena te se u 2016. godini ne planira prijam novih službenika.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/16-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-16-1

Punat, 5. siječnja 2016.

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik
Marinko Žic, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr