SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

1.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. siječnja 2016. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u 2016. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2016. godini.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Baška, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška predviđeno ukupno 14 službeničkih radnih mjesta i 1 namještenik, od kojih je, na dan 31. prosinca 2015. godine, 9 službeničkih radnih mjesta popunjeno na neodređeno vrijeme.

III.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2016. godini u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, planira se zaposlenje na neodređeno vrijeme i to na radno mjesto »voditelj/ica Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša« - 1 izvršitelj/ica, sve u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, te potrebnoj stručnoj spremi, odnosno uvjetima utvrđenima istim.

Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika/ica, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik/ica, na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je služba bila službeniku/ici, kome je ista prestala

IV.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

KLASA: 119-01/16-01/1

URBROJ: 2142-03-02/1-16-1

Baška, 4. siječnja 2016.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=10007&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr