SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2016.
GRAD CRES

1.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09.,14/13.), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08. i 61/11.), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2016. godinu, gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Ured Grada Cresa i Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje u 2016. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana.

Članak 3.

U 2016. godini planira se prijam polaznika programa stručnog usavršavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Plan prijama u službu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 100-01/16-1/2

Ur. broj:2213/02-02-16-1

Cres, 11. siječnja 2016.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč. spec. oec.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 


Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=962&mjesto=10002&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr