SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

66.

Na temelju članka 28. točka 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine » broj 26/03-pročišćeni tekst 82/04,110/04 (Uredba), 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 142/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/ 15),članka 48. Statuta Vinodolske općine. («Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09 i 15/13) , Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, u nastavku, 17. prosinca 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU
o uporabi dijela sredstava komunalne naknade
za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski
odgoj u 2016. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2016. godini u dijelu prikupljenih sredstava od 2.373.000,00 kuna upotrijebit će se za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj.

Članak 2.

Raspored sredstava iz točke 1.ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-12-195

Bribir, 17. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr