SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08 i 136/12) članka 20. stavak (2), u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11,83/13,143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, u nastavku, donijelo je:

PLAN
BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA ZA
RADOVE, ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bagatelne nabave Vinodolske općine za 2016. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana temeljem Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14)

Članak 3.

Tijekom 2016.godine Vinodolska općina će pristupiti maloj - Bagatelnoj nabavi slijedećih roba, radova i usluga kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-12-192-3

Bribir, 17. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr