SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 66.točka (1) Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 1/06), sukladno Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Barci-UPU7 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj:46/07), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU POSLOVNIH ZONA K12- »BARCI«, K14
»KAMENOLOM« I USVAJANJU PROGRAMA ZONA

Članak 1.

U Odluci o formiranju poslovnih zona K12 - »BARCI«, K14 -»KAMENOLOM« i usvajanju Programa zona (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/06), iza članka 1. uvodi se novi članak 2. koji glasi:

»Članak 2.«

»Temeljem kriterija i mjerila iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone BARCI -UPU 7 («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 46/07), utvrđuje se da ukupna površina obuhvata poduzetničke zone - UPU 7 iznosi oko 2,86 hektara.

Popis katastarskih čestica u obuhvatu zone »Barci« prema ucrtanim i raspoređenim platoima glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

»članak 8.«

Sastavni dio ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju poslovnih zona čini tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone BARCI-UPU 7 (»Službene novine PGŽ-e« broj: 46/07) i Imovinski pregled- popis čestica zone obuhvata »BARCI«, prema ucrtanim i raspoređenim platoima.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-12-186

Bribir, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr