SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

54.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15) članka 20.stavak(2), u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj:90/11,83/13,143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA
BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA ZA
RADOVE, ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Članku 3. Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove u 2015. godini (»Službene novine Primorsko- goranske-županije« broj: 2/15 i 24/15), Tabelarni dio Plana se mijenja i dopunjuje slijedećim točkama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova II Izmjena i dopuna Plana bagatelne nabave za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Općina Vinodolska

KLASA:021-05/15-01/

URBROJ:2107-03/15-01-12-185

Bribir, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr