SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

53.

Na temelju članka 86-a. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« br: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10.Pravilnika p postupku zaduženja te davanja jamstva i suglasnosti (»Narodne novine« broj: 55/09 i 139/10) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske-županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O KREDITNOM ZADUŽENJU VINODOLSKE
OPĆINE KOD POSLOVNE BANKE

Članak 1.

Odobrava se Vinodolskoj općini kreditno zaduženje u vidu kratkoročne pozajmice, uzimanjem kratkoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Poslovne banke - najpovoljnijeg ponuditelja iz pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, kod ugovora o javnoj nabavi robe (kratkoročna pozajmica) iz razloga žurnosti za prevladavanje nelikvidnosti u 1. kvartalu 2016.godine, odnosno savladavanja jaza zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Visina kreditnog zaduženja iz točke 1. Iznosi 300.000,00 kuna raspoloživo početkom siječnja 2016.godine s rokom povrata 31.10.2016.godine, pod slijedećim uvjetima:

-iznos kredita: 300.000,00 kuna

-vrsta kredita: kratkoročni

-kamatna stopa: na godišnjoj razini 5,50%, fiksna

-naknade: za obradu zahtjeva i odobrenje
kredita 0,25%

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da žurno donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - pregovarača - Slatinska banka d.d. i sa istom sklopi Ugovor o kreditu - kratkoročnoj pozajmici na iznos 300.000,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-12-184

Bribir, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=91253&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr