SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KRK

59.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13 i 20/14), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Krka od 16. prosinca 2015.godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
na području Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, određuju se vrste građevina odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevine za iduću 2016. i narednim godinama.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na sva naselja na području Grada Krka i to:

1. za naselje (grad) Krk i naselje Kornić, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata;

2. za sva ostala naselja od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Iznimno od odredaba članaka 2. i 3. ove Odluke, Gradonačelnik može odobriti na temelju pisanog odobrenja izvođenje predmetnih radova, ako se radi o:

- radovima koje je potrebno izvesti kao hitne intervencije;

- radovima od značaja za turizam i gospodarstvo;

- radovima na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno o većim projektima od posebnog interesa.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 6.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako izvodi radove protivno člancima 2., 3. i 4. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba u svojstvu izvođača ako izvodi radove protivno člancima 2., 3. i 4. ove Odluke.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04, 34/09, 7/11 i 25/11).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/15-01/11

Ur. broj: 2142/01-01-15-5

Krk, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr