SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KRK

56.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/ 95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka u 2016. godini i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno - prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje mora - plaža,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje javnih površina,

- održavanje ulica u naseljima,

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

- održavanje zelenih površina

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža - pomorskog dobra,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl.

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

- održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

- nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- čišćenje groblja sa košnjom trave

- popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

- održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- usluga vršenja nadzora

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA »JOSIP PEPI URAVIĆ«

- nabava raznog potrošnog materijala za održavanje sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

- održavanje i čišćenje sportske dvorane

- razgraničenja troškova utroška struje, vode i grijanja s osnovnom školom

- radovi za poboljšanje umjentne stijene za penjanje

- izrada el. instalacije za osvjetljenje streličarskih meta

- godišnji pregled sigurnosti stijene za penjanje

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA

- otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića

- otplata kredita za izgradnju školske sportske dvorane

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa kojeg čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 363-01/15-01/17

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr