SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KRK

54.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09,13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2016.
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu i projekcijama 2017. i 2018.godine, a u Posebnom dijelu Proračuna i posebnom dijelu Projekcije prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

Članak 3.

Ovaj Proračun Grada Krka za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-06/15-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-15-6

Krk, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51500&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr