SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/ 13,153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENA
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

I. Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/14).

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme na području Grada Krka za 2015. godinu i to:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.«

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 6.

Ova I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/13

Ur. broj: 2142/01-01-15-15

Krk, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr