SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/14), u članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2015. godini zadužiti u iznosu od 2.100.000,00 kn za financiranje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Krka, pa ukupno dugoročno zaduživanje u 2015. godini iznosi 24.005.019,50 kn. Dana jamstva iznose 3.895.898,17 kn.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjelih obveza Grad Krk će se kratkoročno zadužiti u iznosu od 3.000.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/15-01/6

Ur. broj: 2142/01-01-15-3

Krk, 18. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr