SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA MATULJI

38.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 114/10, 124/14 i 13/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. g., donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 15) u članku 3. točci 2., u programu »Zašite okološa« pod rednim brojem 5. mijenjaju se iznosi na pozicijama 29.7 i 29.81, koje sada glase:

»29.7 Ekološki projekti 646.500,00

29.81 Naknade građanima i kućanstvima
(zel.energ. i učinkovitost) 0,00«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/14-01/7

Ur.br.:2156-04-01-15-15

Matulji, 29. listopada 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51211&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr