SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
GRAD KRK

45.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić (»Službene novine PGŽ« 32/08) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka, KLASA: 350-02/15-02/06, URBROJ: 2142/01-02/1- 15-9 od 30. listopada 2015. godine, objavljuje se ponovna

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UPU 2 - KORNIĆ

1.Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić za ponovnu javnu raspravu (u nastavku: Prijedlog plana) započinje 23.11.2015. i završava 30.11.2015. godine (8 dana).

2.Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u čl. 93. st.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13). Sukladno čl. 93. Zakona novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih na prvoj javnoj raspravi, a koje će biti označene u izloženom Prijedlogu plana.

3.Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana J. Jelačića 2 u Krku i to radnim danom od 9,00 do 11,30 sati.

4.Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 25.11.2015. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 13,00 sati.

5.Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

.u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Krka ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk,

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku.

6.Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/15-02/06

URBROJ: 2142/01-03/1-15-10

Krk, 9. studenoga 2015.

Pročelnik
Marinko Bajčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr