SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

42.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12 ), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE ZA
RAZDOBLJE OD 1. 1. 2015. do 30. 6. 2015. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2015. g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici , rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2015. godinu kako slijedi.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna kako slijedi.

Članak 4.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-01-9-2

Bribir, 16. rujna. 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl. ing.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr