SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općini, (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 7/14) odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15) članka 20. stavak(2), u svezi sa člankom 18 stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48.Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine, u Nastavku 7. srpnja 2015. godine, donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE
PLANA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, DO 200.000,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA
ZA RADOVE, ZA 2015. GODINU


Članak 1.

U članku 3. Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove u 2015. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 2/15), Tabelarni dio Plana se mijenja i dopunjuje sljedećim točkama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Plan Bagatelne nabave za 2015.godinu (»Službene novine PGŽ-e« br.2/15), ostaje na snazi .

Članak 3.

Ovaa I. Izmjena i dopuna Plana bagatelne nabave za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/9

UR.BROJ:2107-03/15-01-7-176

Bribir, 30. lipnja 2015.

U Nastavku, 7. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr