SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 15. sjednici održanoj dana 30. lipnja, u Nastavku, 7. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnine k.č.br. 17634/1 Put od 1369 m2, k.č.br. 17634/2 Put od 243 m2, k.č.br. 17635/1 Put od 30 m2, k.č.br. 17636/1 Put od 162 m2, k.č.br. 17636/2 Put od 7 m2, k.č.br. 17636/3 Cesta od 28 m2 i k.č.br. 17637/1 Put od 284 m2, sve iz z.k.ul. 1110 k.o. Grižane, ne predstavljaju u naravi javno dobro-put i cesta, te se istima ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-7-175

Bribir, 30. lipnja2015.

u Nastavku, 7. srpnja2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik:
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr