SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju članka 9. stavak 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/ 10), Plana zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (»N.N« br. 96/10) članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»N.N.« br. 40/08, 44/08) Pravilnika o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite republike Hrvatske (»N.N.« br. 93/12), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine, u Nastavku 7. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i veće nesreće na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine imenuju se

1.Božidar Zubčić - (Zamjenik Općinskog načelnika) - načelnik Stožera

2.Olga Antonić-Dukić, dr.med.-članica (dr. medicine privatna praksa)

3.Gordana Vlastelić, članica (Ustanova za zdravstvenu njegu u kući)

4.Nataša Butorac,članica (predsjednik Vijeća M.O.-a Bribir)

5.Ivan Brnčić, član (predsjednik Vijeća M.O-a Grižane-Belgrad)

6.Roko Brozović, član (predsjednik Vijeća M.O.-aTribalj)

7.Darko Jerčinović, član (predsjednik M.O. Drivenik)

8.Damir Volf, član (Načelnik PP-e Crikvenica)

9.Željko Šporer, član (Viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje pri PUZS Rijeka)

10.Marin Rapaić, član (Zapovjednik DVD-a»BRIBIR« Vinodolske općine)

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik.

Povezivanje i aktiviranje Stožera iz članka 2. Ove Odluke nalaže Općinski načelnik.

Plan povezivanja Stožera iz članka 2. ove Odluke donosi Općinski načelnik i dio je Plana zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine.

Članak 5.

Stručne, administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će ured općinske uprave - Jedinstveni upravni odjel Vinodolske općine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (KLASA: 021-05/10-01/10 URBROJ: 2107- 03/10-01-12-14), od 13.12.2010. godine, objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 1/11, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-e« br. 15/13) i Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine sa 1. sjednice Vijeća održane 31. srpnja 2013. godine.

KLASA.021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-7-172

Bribir, 30. lipnja 2015.

U Nastavku, 7. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr