SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»N.N.« BR. 94/13), Plana gospodarenja otpadom za Vinodolsku općinu u razdoblju od 2008. do 2016. godine, Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom, članka 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15.sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine, u Nastavku, 7. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAČELNIKA O
PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM VINODOLSKE OPĆINE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Usvaja se Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Vinodolske općine za 2014. godinu, koji Plan je izradilo »DLS« d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini tekst Izvješća načelnika iz članka 1.

Članak 3.

Ova Odluke objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-01-7-170-1

Bribir, 30. lipnja 201.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr