SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 ,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU SUDJELOVANJA VINODOLSKE OPĆINE NA PROJEKTU »E-ŽUPANIJA«

Članak 1.

Prihvaća se sudjelovanje Vinodolske općine na projektu »E-Županija«- razvoj otvorene široko pojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik općine da potpiše Sporazum o suradnji na projektu »E-Županija«.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-01-6-158-1

Bribir, 30. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr