SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

22.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015 godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora imenuju se:

1.FRANJO RUŽIĆ, zamjenik Općinskog načelnika - načelnik Stožera;

2.ANĐELKO FLORIJAN, Općinski načelnik - član;

3.DALIBOR PODOBNIK, direktor »Turmina« d.o.o. Ravna Gora - član;

4.NENAD POLJANČIĆ, djelatnik Hrvatskih šuma, Uprave šuma Delnice - član;

5.FRANJO MANCE, Općinska uprava - član;

6.DRAŽEN KREPENC, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Ravna Gora - član;

7.ANITA JURKOVIĆ JAKOVAC, liječnik, Ordinacija opće medicine Ravna Gora,

8.MARINKO PUŠKARIĆ, Načelnik PP Delnice - član;

9.ŽELJKO ŠPORER, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje PUZS Rijeka, član;

10.GORAN ZABORAC, pročelnik HGSS - Stanice Delnice - član;

11.BORO TOMIĆ, direktor Komunalca d.o.o. Delnice - član;

12.KARLICA KRULIĆ, predsjednica, Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, Ogranak Ravna Gora.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/13).

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/15-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr