SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

16.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2015. godinu

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/14) članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2015. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Ravna Gora u ukupnom procijenjenom iznosu od 1.370.000,00 kuna kako slijedi:

Redni Vrsta Procijenjena vrijednost

broj građevine Opis ulaganja (kn)

1. Odvodnja Izgradnja UPOV 550.000,00

2. Odvodnja Nastavak izgradnje sustava
javne odvodnje - izgradnja
kolektora sa crpnim
stanicama 350.000,00

3. Vodoopskrba Izgradnja vodovodne mreže
na području Općine Ravna Gora 70.000,00

4. Vodoopskrba Izgradnja pumpnih stanica
Suhi vrh i Cagar 50.000,00

5. Vodoopskrba Izgradnja cjevovoda Kupjak 350.000,00

UKUPNO: 1.370.000,00

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Gradnja komunalnih vodnih građevina iz članka 3. ovog Plana financirati će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1.Vodni doprinos 15.000,00 kn

2.Kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna 350.000,00 kn

3.Tekuće pomoći iz državnog
proračuna 943.820,00 kn

4.Prihod od prodaje zemljišta 61.180,00 kn.«

Članak 3.

Ova Prva izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 325-01/15-01/8

URBROJ: 2112/7-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr