SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

15.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/14) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 20.000,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina 180.000,00

3.održavanje javnih površina 220.000,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 706.000,00

5.održavanje groblja 85.000,00

6.javna rasvjeta 265.000,00

ukupno kuna 1.476.000,00.«

Članak 2.

U članku 7. brojka »269.500,00« pod rednim brojem 7. mijenja se u brojku »440.000,00« te brojka »535.500,00« pod stavkom »ukupno kuna« mijenja se u brojku »706.000,00«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta obuhvaća:

1.utrošena električna energija javne rasvjete 225.000,00

2.održavanje javne rasvjete 5.000,00

3.blagdanska rasvjeta 15.000,00

4.energetski pregled javne rasvjete 20.000,00

ukupno kuna 265.000,00.«

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 1.200.000,00

2.grobna naknada 85.000,00

3.naknada šumoposjednika za održavanje
prometnica 500,00

4.tekuće pomoći iz županijskog proračuna 83.000,00

5.najam poslovnog prostora 107.500,00

ukupno kuna 1.476.000,00.«

Članak 5.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/36

URBROJ: 2112/7-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr