SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

14.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/14) članak 3. mijenja se i glasi:

»U Proračunu Općine Ravna Gora za 2015. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 400.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture za sljedeću namjenu:

-otkup zemljišta za izgradnju pročistača 50.000,00

-izrada katastarskih izmjera i podloga za
uređenje javnih površina 78.500,00

-sufinanciranje realizacije projekta sanacije
odlagališta Sović laz i pretovarne stanice 60.000,00

-uređenje dječjeg igrališta u centru Ravne
Gore i stepeništa 21.500,00

-cesta Suhi vrh 20.000,00

-cesta Pod Rub 110.000,00

-proširenje mreže javne rasvjete 30.000,00

-unutarnje uređenje mrtvačnice Ravna Gora 10.000,00

-potporni zid uz mrtvačnicu Ravna
Gora s ogradom 20.000,00

Ukupno: 400.000,00.«

Članak 2.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 321-01/15-01/2

URBROJ: 2112/07-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr