SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

13.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 36/14) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknade za koncesije i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za sljedeće namjene:

1.otkup zemljišta za izgradnju pročistača 50.000,00

2.izrada katastarskih izmjera i podloga
za uređenje javnih površina 370.500,00

3.sufinanciranje realizacije projekta sanacije
odlagališta Sović laz i pretovarne stanice 60.000,00

4.uređenje dječjeg igrališta u centru
Ravne Gore i stepeništa 21.500,00

ukupno kuna 502.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz prihoda od doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1.cesta Suhi vrh 20.000,00

2.cesta Pod Rub 110.000,00

ukupno kuna 130.000,00.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1.komunalni doprinos 250.000,00

2.doprinos za šume 400.000,00

3.naknade od koncesija 22.000,00

4.naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada 35.000,00

ukupno kuna 707.000,00.«

Članak 4.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/35

URBROJ: 2112/07-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr