SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
GRAD KRK

34.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09), gradonačelnik Grada Krka, 20. srpnja 2015. godine, donio je

IZMJENE PRAVILNIKA
o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih
u Gradskoj upravi Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12, 30/13 i 42/14), u članku 1. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zaposlenik koji odlazi u mirovinu po sili zakona ima pravo na otpremninu u visini maksimalno neoporezivog godišnjeg iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak važećem u trenutku isplate«

Članak 3.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Proračunska osnovica za isplatu novčanih pomoći iz članka 32. ovoga Pravilnika iznosi 3.326,00 kn.«

Članak 4.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 121-01/15-01/03

Ur. broj: 2142/01-02/1-15-3

Krk, 20. srpnja 2015.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51500&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr