SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju 27. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj: 76/93, 29/97, 47/99,35/08), članka 6. stavak 2. alineje 4. Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županijske (od 17. srpnja 2000. godine) članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), članka 94. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Sporazuma o osnivanju
Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Na temelju prijedloga osnivačima - članovima Ustanove, koji je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko - goranske županijske na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine, u Sporazumu o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko - goranske županije od 17. srpnja 2000. godine, (dalje u tekstu: Sporazum), upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040158949, OIB 07103881876, naziv »Sporazum o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« mijenja se i glasi:

»Sporazum o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije«

Članak 2.

Članak 1. stavak 1. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Ovim Sporazumom osniva se Ustanova - Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).«

Članak 3.

Članak 2. alineja 2. Sporazuma mijenja se i glasi:

»da se programske aktivnosti Ustanove provode na temelju Studije-Program organizacije rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.«

Članak 4.

Članak 3. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom »Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije«.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Općina Ravna Gora.«

Članak 5.

Članak 8. stavak 1. Sporazuma mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima 16 članova.«

Članak 6.

Brišu se: Glava IX. Sporazuma pod nazivom »PRIVREMENI RAVNATELJ« i članak 18. Sporazuma koji glasi:

»Osnivači ovlašćuju privremenog ravnatelja da pod njihovim nadzorom obavlja pripreme za početak rada Ustanove, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak rada te da podnese prijavu za upis Ustanove u sudski registar. Za privremenog ravnatelja imenuje se Ivan Salopek (JMBG 0503941361619).«

Članak 7.

Brišu se: Glava X. Sporazuma pod nazivom »ZAVRŠNE ODREDBE« i članak 19. Sporazuma koji glasi:

»Upravno vijeće dužno je donijeti Statut Ustanove te raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 60 dana od dana upisa ustanove u sudski registar.«

Članak 8.

Članak 20. Sporazuma postaje člankom 18. Sporazuma.

Članak 9.

Ovlašćuje se ravnatelj Ustanove da na temelju ove Odluke izradi potpuni - pročišćeni Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, da ga potom dostavi osnivačima - članovima Ustanove na usvajanje i da podnese prijavu za upis promjena u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/1

URBROJ: 2107-03/15-01-4-147

Bribir, 15. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr