SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA VINODOLSKA

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj:33/ 01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13), članka 48 Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 13. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. travnja 2015. godine donijelo je:

ODLUKU
O IZRADI PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA
VINODOLSKE OPĆINE ZA RAZDOBLJE
2015.-2020. GODINE

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Vinodolske općine (PUR-a) za razdoblje 2015-2020. godine, zajedno sa usvojenim programom mjera i aktivnosti, datih uz prijedlog ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ:2107-03/15-01-4-146

Bribir, 15. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr