SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
OPĆINA BAŠKA

20.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
Općine Baška

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Baška - Izrada projektne dokumentacije sunčane elektrane Barbičin.

Članak 2.

Vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 1.225.000,00 (jedan milijun dvjesto dvadeset pet tisuća) kuna.

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/4

URBROJ: 2142-03-01-15-12

Baška, 27. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=10007&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr