SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD KASTAV

30.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10, 41/11, 40/13 i 2/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 21. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju nekretnine

Članak 1.

Grad Kastav će otkupiti nekretninu - poslovne prostorije u poslovno-stambenoj zgradi u suvlasništvu Marčelja Radenke, Marčelji, Mavri 65 (suvlasništvo u 1/4 udjela), Marčelja Doris, Marčelji, Mavri 65 (suvlasništvo u 1/4 udjela), Halilić Djevad, Marčelji, Marčelji 24 (suvlasnik u 1/2 udjela) sagrađenoj na k.č. 6246/1 u naravi kuća, gospodarska zgrada i dvorište zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelovima cijele nekretnine upisane u z.k. ul. 4794 k.o. Kastav, poznate kao Društveni dom »Braće Matešić« i to:

1. ETAŽA 0/0, poslovna prostorija na I katu, koja se sastoji od jedne prostorije ukupne površine 15 m2 zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelovima cijele nekretnine, broj uloška 4794 k.o. Kastav etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, poduložak 1,

2. ETAŽA 0/0 poslovna prostorija na I katu koja se sastoji od jedne prostorije ukupne površine 50 m2 zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelovima cijele nekretnine, broj uloška 4794 k.o. Kastav etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, poduložak 2,

3. ETAŽA 0/0 poslovni prostor u suterenu i prizemlju koji se sastoji od više prostorija, kuhinje, sanitarnog čvora, spremnika, ukupne površine 163 m2, zajedno s odgovarajućim suvlasničkim dijelovima cijele nekretnine, broj uloška 4794 k.o. Kastav etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, poduložak 3.

4. ETAŽA 0/0 poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od dvorane ukupne površine 152,85 m2, zajedno sa odgovarajućim suvlasničkim dijelovima cijele nekretnine, broj uloška 4794 k.o. Kastav etažno vlasništvo s neodređenim omjerima, poduložak 4.

Članak 2.

Predmetna nekretnina otkupit će se po kupoprodajnoj cijeni od 1.750.000,00 kuna.

Kupoprodajnu cijenu Grad Kastav će po suvlasničkim udjelima isplatiti u tri obroka, bez kamata, na na slijedeći način:

1. obrok u iznosu od 600.000,00 kuna tijekom 2015. godine,

2. obrok u iznosu od 600.000,00 kuna tijekom 2016. godine,

3. obrok u iznosu od 550.000,00 kuna tijekom 2017. godine.

Novčana isplata iz stavka 1. ovog članka veže se uz valutnu klauzulu EURO prema prodajnom tečaju poslovne banke ERSTE BANK ili PBZ na dan isplate.

Članak 4.

Ova Odluka može se provesti uz uvjet da suvlasnici predmetne nekretnine odustanu od zahtjeva za povrat preostalih nekretnina na području Grada Kastva, kao i od sudskog spora koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod brojem G/13: P-1512/14 radi potraživanja temeljem isplate za zakupninu Društvenog doma Braće Matešić.

Članak 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, na temelju ove Odluke sklopi Sporazum o rješavanju imovinsko pravnih odnosa, a nakon ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ove odluke.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/15-01/04

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-11

Kastav, 28. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51215&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr