SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD KASTAV

29.

Na temelju članka 20., 24. i 34. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine broj 155/02), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 33/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 21. sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članova
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 51/10) u članku 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Vijeću nacionalne manjine i predstavniku nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Grada sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnika nacionalne manjine.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Članovi vijeća nacionalnih manjina ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza po svakoj održanoj sjednici vijeća čiji su članovi.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se tako da umjesto riječi »najviše 50%« stoji »10%«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/04

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-10

Kastav, 28. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51215&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr