SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 18. Petak, 29. svibnja 2015.
GRAD KASTAV

27.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13. i 147/ 14), članka 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama(»Narodne novine« broj 86/12, 143/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 21. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/12, 7/12, 3/13, 2/14 i 2/15) članak 7. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/15-01/04

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-8

Kastav, 28. svibnja 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=938&mjesto=51215&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr