SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

28.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/ 13), na sjednici održanoj dana 16. travnja 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti općinskom načelniku
za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika
(Covenant of Mayors)

Članak 1.

Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Fužine za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) kojem je svrha ostvarivanje ciljeva koje je postavila Europska unija do 2020. godine u svezi povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije i reduciranja emisije CO2 za najmanje 20% kroz provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Fužine.

Članak 2.

Sporazumom iz članka 1. ovog Zaključka, Općina Fužine se obvezuje na:

-izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Fužine,

-reduciranje emisije CO2 na svojem području za najmanje 20% kroz provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Fužine,

-podnošenje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Fužine Europskoj komisiji,

-organiziranje Dana energije ili Dana Sporazuma gradova u suradnji s Europskom komisijom i drugim sudionicima,

-informiranje građana o mogućnostima i prednostima učinkovitog korištenja energije,

-redovito informiranje lokalnih medija o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Fužine

-te prisustvovanje i pridonošenje godišnjoj Konferenciji gradonačelnika Europske unije o energetski održivoj Europi.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-19

Fužine, 16. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr