SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 16. travnja 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o visini koeficijenta za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

U Odluci o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine PGŽ« broj 47/11 , 40/12, 26/13 i 06/15), u članku 3. stavak 1. iza red. broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:

»4. Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga 2,80«

Dosadašnji redni brojevi 4., 5., 6., 7. i 8. postaju redni brojevi« 5., 6., 7., 8. i 9.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-12

Fužine, 16. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr