SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

14.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 16. travnja 2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Fužine tijekom 2014. godine

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2014. godine donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2013. godine, sa I. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine održanoj 28. svibnja 2014. godine i II. izmjenama i dopunama usvojenim na sjednici Općinskog vijeća 26. studenog 2014. godine.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine u 2014. godini ostvaren je kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-03

Fužine, 16. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr