SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
OPĆINA FUŽINE

13.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 16. travnja 2015. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA
RAZDOBLJE 1. 1. DO 31. 12. 2014. GODINE

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Općine Fužine za razdoblje 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. godine sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 14.045.315,62 kn i rashodi i izdaci u iznosu od 13.090.107,26 kn raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računa financiranja. Višak prihoda ostvaren u iznosu od 955.208,36 kn iskoristit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina.

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2112/03-01-15-02

Fužine, 16. travanj 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=10009&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr