SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 12. Petak, 17. travnja 2015.
GRAD RIJEKA

1.

GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: osnivač),

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant Oliver Frljić,

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa ravnateljica Zrinka Kolak Fabijan,

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, koji zastupa ravnatelj Slaven Tolj,

MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa ravnatelj Ervin Dubrović,

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, koju zastupa ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić,

(u daljnjem tekstu: poslodavac)
i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, koji zastupa glavna tajnica Ljubica Pilić
te

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, koji zastupa Boris Blidar (po punomoći broj 17/ 2005. od 26. 1. 2015. godine),
(u daljnjem tekstu: sindikat), sklopili su

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE GRADA RIJEKE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 30. studenog 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/12) - u daljnjem tekstu: Ugovor.

Članak 2.

U članku 36. Ugovora iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za 2015. godinu osnovica za izračun osnovne plaće za 2015. godinu iznosit će 4.509,90 kn, a primijenit će se na koeficijente veće od 1,11.

Na radnim mjestima s koeficijentima od 0,75 do 1,10 osnovica za izračun osnovne plaće neće se mijenjati u 2015. godini.«

Članak 3.

Članak 107. Ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane obvezuju se da će započeti pregovore tijekom rujna 2015. godine o ujednačavanju koeficijenata iz članka 40. ovoga Ugovora s koeficijentima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, te ujednačavanje koeficijenata radnih mjesta iste složenosti poslova i odgovornosti između ustanova u kulturi Grada Rijeke, kao i da će iste završiti do usvajanja Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.«

Članak 4.

Ovaj Dodatak I. ugovoru stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba strana potpisnica, a primjenjuje se počevši od 1. veljače 2015. godine.

Klasa: 610-01/15-01/10 AD

Ur. broj: 2170/01-06-00-15-6

Rijeka, 13. ožujka 2015.

HRVATSKI SINDIKAT GRAD RIJEKA

DJELATNIKA U KULTURI Gradonačelnik

Glavna tajnica Vojko Obersnel, v. r.

Ljubica Pilić mr. sc., v. r.

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA HRVATSKO NARODNO

I KULTURE HRVATSKE KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

p.p. Predsjednice Božice Žilić Intendant

Boris Blidar, v. r. Oliver Frljić, v. r.

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

Ravnateljica

Zrinka Kolak Fabijan, v. r.

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Ravnatelj

Slaven Tolj, v. r.

MUZEJ GRADA RIJEKE

Ravnatelj

Ervin Dubrović, v. r.

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Ravnateljica

Gorana Tuškan Mihočić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=932&mjesto=51000&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr