SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
OPĆINA LOPAR

26.

Na temelju članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o porezu na korištenje javnih površina

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje porezni obveznik, porezna osnovica i visina poreza na korištenje javne površine, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

Članak 2.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 3.

Javnom površinom u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Lopar odnosno površine kojima upravlja Općina Lopar na kojima nadležno tijelo dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 4.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru prostora koji se koristi, s time da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

Članak 5.

Visina poreza zavisi o namjeni, vremenu i lokaciji korištenja javne površine i iznosi temeljem procjene Općine Lopar:

-3% na procjenu zemljišta (okućnice, vrtova, parkirališta) po metru kvadratnom

-korištenje javnih površina u poslovne svrhe razvrstava se u 5 zona koje obuhvaćaju:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-20

Lopar, 16. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr