SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOPAR

22.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 14. listopada 2014. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o pristupanju Općine Lopar u Lokalnu akcijsku
grupu »Otok Pag«

Članak 1.

Donosi se Odluka o pristupanju Općine Lopar u Lokalnu akcijsku grupu »Otok Pag« (skraćeno: LAG »Otok Pag«).

Članak 2.

Pristupnicu o priključenju iz članka 1. ove Odluke, u ime Općine Lopar, potpisati će načelnik Općine Lopar.

Članak 3.

Određuje se da Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec., zastupa Općinu Lopar u tijelima LAG-a.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-15

Lopar, 14. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr