SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA LOPAR

19.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na prijedlog Općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 14. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-16

Lopar, 14. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr