SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA PUNAT

33.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu ( NN 87/08 i 136/12) članka 32 Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« 25/09, 35/09 i 13/13 ) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/2013) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici Održanoj 12. rujna 2014. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2014. godine sastoji se od:

-sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B- Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

-općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Poračuna općine Punat za 2014.godinu stupa na snagu danom donošenje, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-14-7
Punat, 12. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51521&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr