SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA PUNAT

31.

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica«, Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 12. rujna 2014. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića »Lastavica«

Članak 1.

Razrješuje se Renata Klepac, Vela draga 32, Punat dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića »Lastavica« s danom 12. rujna 2014. godine.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-14-5

Punat, 12. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51521&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr