SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA ČAVLE

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/ 14),Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U Statutu Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 20/14) članak 19., alineja 9. mijenja se i glasi:

»Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine,odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je ukupna pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 41.,stavak 1.alineja 4. - BRIŠE SE.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/14-01/13

Ur. broj: 2170-03-14-01-7

Čavle, 11. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=10008&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr