SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD KASTAV

56.

Temeljem Odredaba članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. točka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 14. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu

Članak 1.

U Odluci o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu (»Službene novine PGŽ« broj 12/98, 11/ 99 i 25/10), u daljnjem tekstu: Odluka, članak 4. mijenja se i glasi:

»Sjedište ustanove je na adresi Skalini Istarskog tabora 1, 51215 Kastav.

Podružnica »Mavrica« ima sjedište na adresi Školska 6, 51215 Kastav

Podružnica »Spinčići« ima sjedište na adresi Spinčići 47, 51215 Kastav.«

Članak 2.

Iza članka 6. Odluke dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Program podružnica obuhvaća redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršenih dvanaest mjeseci do upisa u osnovnu školu, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima i sposobnostima, a mogu se izvoditi i drugi programi, sukladno potrebama djece i zahtjevima roditelja te mogućnostima Ustanove«.

U podružnicama će se ostvarivati sljedeći programi rada:

- program poludnevnog boravka - 5,5 satni

- program cjelodnevnog boravka - 10 satni program, zavisno o potrebama korisnika i mogućnostima proračunskih sredstava osnivača.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/14-01/07

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-12

Kastav, 11. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51215&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr