SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD KASTAV

52.

Temeljem članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo je

IZMJENU ODLUKE
o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika
Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kastva Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/13) članak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijent iz članka 2. ove Odluke iznosi 1,775, a osnovica za obračun visine naknade dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Rješenje o određivanju visine naknade za rad dužnosnika donosi pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/07

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-5

Kastav, 11. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51215&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr