SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD CRES

21.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06 i 38/09), članka 2. i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09 i 14/13), a sukladno prijedlogu gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 11. rujna 2014. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKIH
ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU NA
PODRUČJU GRADA CRESA

I.

Patricia Sablić Havić, razrješuje se dužnosti članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

II.

Jana Zec, imenuje se članicom Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko- +goranske županije.

Klasa: 934-01/14-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-14-11

Cres, 11. rujna 2014.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=10002&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr