SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

151.

Na temelju članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09) župan Primorsko-goranske županije dana 22. travnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o oslobađanju korisnika prava na informaciju
naknade troškova dostave informacije

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se oslobađanje korisnika prava na informaciju od obveze plaćanja naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Članak 2.

Iznosi visina naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije određeni su člankom 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/14-01/14

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-14-19

Rijeka, 22. travnja 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr